The Core of The Power - Forwell Quick Die Change
產品介紹

印刷電路板沖孔油壓脫料系統

系統規劃

適用沖床 型號 脫料能力 壓板能力
60 ~ 80TON FP-2 35.0tf Max. 16.0tf Max.
FP-2L
80 ~ 110TON FP-3 43.0tf Max. 21.0tf Max.
FP-3L
110 ~ 150TON FP-5 45.0tf Max. 24.0tf Max.
FP-5L
150 ~ 200TON FP-7 63.0tf Max. 36.0tf Max.
FP-7L
200 ~ 350TON FP-8 100.0tf Max. 50.0tf Max.

 

 

快速換模 | 沖床 | 射出成型 | 自動化設備